woensdag 21 mei 2014

Wierweekend 27, 28 en 29 juni 2014

Wierweekend 27, 28 en 29 juni 2014

Vrijdag 27 juni - Lezingen
locatie: boerderij Oud Bokum, Bokum 2, Kloosterburen 

13.00u Lezing door Arjen de Vos van Ziltproefbedrijf Texel

Van zoute kwel naar zilte bron -
verzilting benutten als economische kans
* achtergrond verzilting
* zilt proefbedrijf
* wat hebben we gedaan
* wat gaan we dit jaar doen
* doorkijk naar de toekomst
* kansen en bedreigingen voor de waddenregio

Zilt Proefbedrijf Tested on Texel houdt zich sinds 2010 bezig met het op koude grond (dus niet in het lab) testen en wetenschappelijk verantwoord monitoren van de zouttolerantie van bestaande, gangbare landbouwgewassen. Denk daarbij aan onder meer aardappel, gerst en biet. Die werkwijze is nieuw en vindt, voor zo ver bekend, niet elders in Nederland plaats.

Zilte teelt heeft de toekomst. Het project biedt Nederland de kans om niet alleen voorloper te zijn in het onderzoek naar zilte teelt, maar ook om een wereldpositie in te nemen in de daadwerkelijke ontwikkeling en vermarkting van nieuwe zouttolerante plantenrassen. Hiermee wil Ziltproefbedrijf Texel  ook een bijdrage leveren aan het wereldvoedselvraagstuk.

Dr Arjen de Vos is gepromoveerd op het onderwerp 'Bodemverzilting'. Hij werkt full time bij Zilt Proefbedrijf Texel en deels bij het NIOZ (Koninklijk Nederlands Instituut voor onderzoek der Zee).
http://ziltproefbedrijf.nl/zilt-proefbedrijf/

Voor het bijwonen van de lezing vragen we een bijdrage van € 7,50.  info@sintjankloosterburen.nl

Na de lezing wandelen we met degenen die ook bij de avondlezing willen zijn of voor wie het gewoon leuk vindt, langs de akkers naar de kwelder.  Daar kijken we wat we aan zeekraal, lamsoor en wat er nog meer voorhanden is kunnen plukken. Aan het eind van de middag gaan we fikkie stoken, een lekker maaltje bereiden en gewoon genieten van de omgeving.  Maaltijd  €  17,50 ex. drankjes.

19.30u Lecture Take Tomoko - The high life expectancy in relation to seaweed

Life expectancy in Japan is extremely high. There are a number of people over 100 years old who are still active and mentally healthy. According to both the UN and WHO, Japan has the highest life expectancy in the world. The average is 82.25 years. While men live to be an average of 79 years old, women reach 86.
Japanese have worked with edible seaweed from time immemorial. It can be said that seaweed is one of the most important ingredients in the Japanese kitchen.
 

Seaweed on the table on a daily basis in countries outside Japan was quite rare.
However, recently in Western countries attention is also drawn to seaweed. Seaweeds are the vegetables of the sea containing a wealth of vitamins and minerals.

In the lecture you will learn about the history of edible seaweeds, nutrients of seaweed and how to use seaweeds in European cooking.
Take Tomoko is a Japanese artist, who lives and works in Amsterdam. Her theme of art work is around a daily life - Eating, Clothing, Living space.
Take studied European medicinal cooking under Kyoko Onishi since 2003. She creates original vegan menus and stimulates the sense of people and healthy lifestyle that coils around food and eating.
Take spreads her research in traditional foods methods and techniques from all over the world. 
She advocates a new vision of the intercultural healthy vegan foods for our modern daily life.
http://www.tomokotake.net/

De lezing is in het engels. Voor het bijwonen vragen we een bijdrage van € 7,50.
info@sintjankloosterburen.nl

Zaterdag 28 juni Workshops en demonstraties
Locatie: Biologische boerderij Landgoud in Kloosterburen
Tijden: 11.00u tot ca 17.00u

Janet Frieling van ‘Gekruid en Geroerd’ verzorgt verschillende mini workshops en demonstraties.


Op het programma staan: EHBO met zeewier, mini workshop zeewierbonbons maken, kids en zeewier, mini workshop zeewierkruidenstrooisels maken.
Verder kunnen er zeewierproducten geproefd en gekocht worden en er worden documentaires en films met betrekking tot zeewier vertoond.

Biologische boerderij Landgoud ligt in een prachtige omgeving, aan de eerste dijk, op ca. 1 km van de kwelder. In juni, wanneer de veldbloemen in bloei staan langs de speltakkers, is het uitzicht vanaf het erf spectaculair.
Kweldergids Ale Havenga neemt u mee naar de kwelder en het wad waar hij tekst en uitleg geeft over wat daar groeit, bloeit en leeft. Startpunt van de wandeling is op de dijk aan de kwelder. 

Deelname € 5,00 per persoon. Vertrektijd 13.30u bij minimaal 10 deelnemers.

Zondag 29 juni Lezing, plukwandeling en proeverij
Locatie: biologische boerderij Landgoud Kloosterburen, Dijksterweg 45

13.00u Lezing door Dr.Willem Brandenburg - Zeewier als eten voor de toekomst

Voor het waarborgen van de toekomstige voedselzekerheid, is de beschikbaarheid van onder meer hoogwaardige nieuwe eiwitbronnen die op grote schaal te produceren zijn en tegelijkertijd een relatief lage input nodig hebben van groot belang. Plantaardige eiwitbronnen zijn dan voor de hand liggend, echter de ruimte is een probleem, het water en andere input eveneens. 

Zeewier groeit in zee en is een van de weinige plantaardige eiwitbronnen die met puur zeewater kunnen worden geproduceerd. Nutriënten die we kwijtraken op het land komen uiteindelijk in zee terecht. Door deze te gebruiken wordt dan ook een belangrijke mineralen kringloop gesloten.
Willem Brandenburg vertelt over het belang van zeewier als voedsel voor de toekomst en over de manieren om zeewier te kweken. Wat zijn de mogelijkheden voor het kweken van zeewier in de Waddenzee? En waar kan zeewier nog meer voor gebruikt worden?

Dr. Willem Brandenburg is  Senior Onderzoeker Zilte Teelten aan de Universiteit van Wageningen.

Bijwonen van alleen de lezing € 7,50.

14.00u Plukwandeling over de kwelder en het wad. 

Onder begeleiding van Janet Frieling (Gekruid & Geroerd) en Ale Havenga (Landgoud). Janet heeft veel ervaring met koken met zeewier en zilte groenten en Ale heeft meer dan 20 jaar ervaring als kweldergids. Samen maken zij u wegwijs op de kwelder en het wad. Janet vertelt over welke planten wel en niet eetbaar zijn en wat er culinair gezien mogelijk is met de verschillende gewassen. Ale vertelt over de geschiedenis, de flora en de fauna van de kwelders en het waddengebied.

Na afloop gaan we terug naar Landgoud voor een proeverij van gerechten met zeewier en zilte groenten. In verband met Nederland -Mexico is het programma wat ingekort. Geen maaltijd dus, maar een uitgebreide proeverij.

Deelname aan het volledige programma € 27,50 (inbegrepen: Koffie met koek bij aankomst, lezing Willem Brandenburg, wandeling en proeverij met een drankje).  info@sintjankloosterburen.nl

Ook als u niet mee gaat met de plukwandeling bent u welkom bij Landgoud. Het erf is open, de documentaires en films zijn te bekijken en er worden allerhande zeewierproducten aangeboden.
Ale en Fenna Havenga, eigenaren van biologische boerderij Landgoud, verbouwen o.a. spelt, gele mosterd, pootaardappelen, bieslookpollen en witte bessen. Zij vertellen u graag meer over hun bedrijf en hun producten.

Meer informatie over zeewier een zeewierproducten kunt u vinden op: http://www.zeewierwijzer.nl/

maandag 3 februari 2014SintJan Nieuwsbrief Januari 2014

 

Inhoud
Sinds de vorige nieuwsbrief is er heel veel gebeurd. De coöperatie is bijna een feit, we hebben voor verschillende doeleinden en van verschillende organisaties aanzienlijke subsidies en donaties gekregen, in Nije Heem heeft iedereen langzaam maar zeker zijn/haar draai gevonden, het ontwerp voor de kloostertuin is zo goed als af, er liggen mooie ontwerpen voor het kerkje in de SintJansstraat en we hebben een aantal nieuwe activiteiten ontplooid.  We vertrouwen er op dat u na het lezen van de nieuwsbrief weer helemaal op de hoogte bent en wensen u veel leesplezier.

Borrel
We kijken terug op een gezellige nieuwjaarsborrel . Van alle verschillende projecten van SintJan waren er mensen aanwezig. Opzet was om iedereen met elkaar kennis te laten maken en een gezicht te krijgen bij een naam. Die opzet is goed geslaagd. Anne Hilderink bedankte namens SintJan allen die zich het afgelopen jaar hebben ingezet en introduceerde iedereen persoonlijk.

Winterwandeling
De winterwandeling  2013 werd dit keer georganiseerd door Alida Cordes en Johan Dirks.  Ook dit jaar hadden we niet niet te klagen over het aantal aanmeldingen. Het maximum van 120 deelnemers is met gemak gehaald. De tocht ging van Bedum naar Kloosterburen en voerde langs prachtige plekken in onze provincie. Dankzij de uitgebreide achtergrondinformatie die Johan had verzameld kwam de geschiedenis van de omgeving helemaal tot leven.  Na afloop hebben ca 80 personen zich bij café/restaurant Willibrord gemeld voor een kloostermaaltijd.

SintJansmarkt 21 juni 2014
Voorbereidingen voor de SintJansmarkt op 21 juni a.s. zijn in volle gang. Het culturele programma is inmiddels zo goed als rond. We durven te stellen dat het dit jaar weer genoeg variatie biedt.  Van 12.00u tot ca 18.00u zal kunstenaar Paul Edens aanwezig zijn met zijn speelbeelden. Sprokenverteller Marlijn Nijboer vertelt om 12.00, 13.30 en 15.00u haar prachtige verhalen en om 15.30, 16.30 en 17.30u komt Hilbert Geerling uit Warfhuizen als ‘Nico met z’n Kliko’ het publiek vermaken.

Tussen 19.30 en 20.30u treedt barokensemble The Northern Consort op en vanaf 21.00u gaat het los met de beats van DJ Ingrid Koetzier. Uiteraard is er de markt zelf van 11.00 tot ca 18.00u. Er is een terras waar wat gedronken kan worden en waar kok Haukur met lokale ingrediënten voor de liefhebbers  een mooie maaltijd bereidt.Wierweekend juni 2014
Nieuw voor SintJan is het wierweekend dat we aan het organiseren zijn. Met het oog op de toekomst en de betekenis van zeewier voor onze voedselvoorziening en wellicht ook als brandstof leek het ons spannend de toepassingen van zeewier en zilte landbouw nader te verkennen. Daarvoor hebben we experts uitgenodigd om iets te vertellen over de achtergronden en toepassingen van zeewier, we gaan met Ria Loohuizen kijken op de kwelder, zelf plukken en koken met zeewier en nog veel meer. De data die hiervoor zijn vastgelegd zijn 27, 28 en 29 juni 2014. Details volgen in een later stadium.

Meditatie
Ook nieuw voor SintJan zijn de meditatie bijeenkomsten onder leiding van Annemiek Knottnerus. Vanaf januari tot aan de zomer elke tweede woensdag en laatste zondag van de maand. Op de zondagen doen we hartchakra meditatie en op de woensdagen is er een wisselend programma. Alle bijeenkomsten zijn in het Kerkje in de SintJansstraat in Kloosterburen en voor iedereen toegankelijk. Sint Jan wil hiermee een plek creeëren waar een ieder zich kan komen opladen aan de (eigen) bron.


Kloostertuin
De nieuwe plannen voor de Kloostertuin zijn inmiddels in een vergevorderd stadium. Een groepje vrijwilligers heeft zich onder leiding van landschapsarchitect Alex van Spijk en Jantine Koppert gebogen over een nieuw ontwerp voor de tuin. Een ontwerp waarbij we de tuin herstellen in een hof waar het kloosterverleden en de zorg om de toekomst zichtbaar zijn. Het wordt een hof van heden: een tuin voor de gemeenschap en voor bezoekers. De tuin is uiteraard om in te wandelen maar ook om de schoonheid ervan te beleven,  de historie te proeven en om samen in te werken,  geheel passend binnen de ecologische lijn van SintJan.  De eerste reacties op het nieuwe ontwerp waren zeer positief,  zowel van de gemeente als van betrokkenen en belangstellenden.

In het kader van ons ‘Hof van Heden’ heeft SintJan meegedaan aan het project ‘Groen Dichterbij’ van het Oranjefonds. Voor de ontwikkeling van de Kloostertuin hebben we van hen € 10.000 ontvangen. Door Groninger Landschap was al een hoogstam boomgaard toegezegd.

De eerstvolgend activiteit in de tuin is op 22 maart, een dag van NL Doet. We gaan dan met een groep vrijwilligers aan de slag in de Kloostertuin. Zin om mee te doen? Meld je dan aan via info@sintjankloosterburen.nl


Emmer
Afgelopen jaar hebben we in samenwerking met de akkerbouwers Gert Noordhoff , Erwin Westers en Bouwe Ruiter van Landbouwe.nl een kleine hoeveelheid emmer geteeld.  Emmer is een oeroud graan, nog ouder dan spelt.  De emmer hebben we laten dorsen en pellen en her en der weggeven aan koks om er risotto van te koken. Het is lekker, smaakt wat nootachtig en de reacties van de koks zijn dan ook zijn zeer positief. We willen graag verder met dit nieuwe en eerste SintJan streekproduct! 
 
Om de plannen daadwerkelijk te realiseren hebben we meer vrijwilligers nodig. Dat kan eenmalig zijn, maandelijks of wekelijks. Als vrijwilliger is er van alles te doen binnen de ecologische lijn: meedenken over de marketing van het nieuwe streekproduct, in de tuin werken, gezellig in een groep de emmer verpakken voor de verkoop, meedenken over projecten in de tuin voor kinderen of ouderen of misschien heb je zelf een goed idee.  Lijkt het je leuk of heb je vragen schroom niet en neem contact met ons op! info@sintjankloosterburen.nl


Nije Heem
Sinds november 2013 wonen Albert, Elisabeth, Theo en Jacob in Nije Heem. Zij hebben een vast team van begeleiders. Nienke Klunder leidt het team dat verder bestaat uit Janneke Weidenaar  en Winnie Niks.  Joost Cantineau is namens SintJan coördinator voor Nije Heem. Er is al menig vrijwilliger betrokken bij het project, zowel voor de begeleiding in de zorg als voor de verbouwing van de eigen vleugel van Nije Heem, later in 2014. Momenteel wordt van maandag tot vrijdag op vaste avonden in de week geholpen met koken en andere klusjes. Vanzelfsprekend is er ook ruimte om met elkaar gezellige dingen te ondernemen. Mocht u zich hierbij willen aansluiten, bij Nije Heem is altijd plek voor extra vrijwilligers. Aanmelden kan via: info@sintjankloosterburen.nl

Kerk
De Nicolaaskerk in de SintJansstraat staat al enkele jaren leeg en vraagt om herbestemming. SintJan heeft een conceptplan ontwikkeld om de kerk een nieuwe functie in het dorp te geven. Architect Reinier de Gooijer uit Pieterburen heeft hiervoor een schetsontwerp gemaakt.  SintJan is hierover in gesprek met Protestantse Kerk Leens. Belangrijk in deze  gesprekken was de rol van kerkvoogd Henk Gesink die in december plotseling overleed. Wij zullen zijn betrokkenheid en inzet missen.


Strobouw
In het najaar van 2013 is een begin gemaakt met de strobouw. De oude stookhut op het terrein van boerderij Oldeclooster, grenzend aan  de Kloostertuin,  is samen met Henk Derks uit Hornhuizen, Koos Hoek uit Wehe den Hoorn en een aantal studenten van de Hanzehogeschool en het Alfa College uit Groningen gesloopt. De fundering voor de kluizenarij is nu gestort en het opbouwen met stro zal in het voorjaar van 2014 gebeuren onder leiding van Henk Derks en strobouw specialist Niels Kloppenburg.
 
Architecte Moriko Kira begeleidt studenten van de Academie van Bouwkunst in een onderzoekstraject naar nieuwe, duurzame bouw die energie zal gaan opleveren. In oktober 2013 is hierover de eerste ‘Ronde Tafel’ bijeenkomst geweest.  Deze krijgt vervolg in een aantal Ateliers om de mogelijkheden verder te onderzoeken en te toetsen

Coöperatie
De coöperatie is zo goed als rond. Met notaris Ariën Nielsen van Notariskantoor Broekema en Nielsen zoeken we naar de beste organisatievorm om het project, zoals het nu vorm krijgt, in de hele breedte te borgen. Binnen de nieuwe coöperatievorm moet de verscheidenheid van de verschillende ontwikkelingen ieder afzonderlijk zo goed mogelijk tot zijn recht komen. Nu is het zaak de puntjes goed op de i te zetten. Wanneer de coöperatie een feit is kunnen geïnteresseerden deelnemen.

De Diaconie van de Protestantse Gemeente Leens-Mensingeweer heeft besloten de erfenis,
ontvangen van een oud inwoner van Kruisweg, te bestemmen voor  Stichting SintJan en  de
nog op te richten zorgcoöperatie. Het gaat om een bedrag van € 10.000,-. Wij zijn heel blij met deze donatie.

Politiek Café 11 maart 2014
Samen met Vereniging Dorpsbelangen Kloosterburen organiseert SintJan op 11 maart a.s. een politiek Café. Vertegenwoordigers van alle partijen in de Marne zullen hun standpunten en ideeën kenbaar maken en vragen van inwoners van Kloosterburen en omliggende dorpen beantwoorden.  Het thema is: ‘De Marne 2018’. Hoe ziet onze gemeente er uit over vier jaar, wat zijn de belangrijkste veranderingen voor de dorpen zelf en hoe hebben burgers daarin medezeggenschap?

Alle geïnteresseerden zijn welkom. Vanaf 19.00u inloop, aanvang 19.30u. Halsemastraat 2, Kloosterburen.

Sociale Media
Wilt u tussen de nieuwsbrieven door ook op de hoogte blijven van de activiteiten van SintJan, volg
ons dan via Twitter (@sintjanklooster) , facebook (www.facebook.com/sintjankloosterburen ) of onze blog (www.sintjankloosterburen.blogspot.nl).

dinsdag 14 januari 2014

Meditatie
Hartchakra- en Kundalini meditatieIn januari gaan we, tot aan de zomer, onder leiding van Annemiek Knottnerus starten met meditatie op elke laatste zondag en tweede woensdag van de maand. Je kunt zelf bepalen wanneer je mee wilt doen. Op de zondagen doen we de hartchakra meditatie en op de woensdagen is er een wisselend programma. Alle bijeenkomsten zijn in het Kerkje in de SintJansstraat in Kloosterburen.

Geschikt voor beginners en gevorderden. Je hoeft dus niet te kunnen mediteren. Je mag het gewoon uitproberen en kijken of het iets voor je is. 

We drinken een kopje thee, de meditatie wordt kort uitgelegd en dan gaan we met z’n allen mediteren. Na de meditatie gaat ook ieder weer zijn of haar weegs.  

Programma zondagen (hartchakra):
Start op 19 januari, daarna 23 februari, 30 maart, 27 april, 25 mei, 29 juni (in totaal 6 x)

09.45 Inloop
10.00 Start meditatie
11.15 Einde meditatie, kopje thee voor wie wil
11.30 Einde

De hartchakramediatie is bedoeld om het hart te reinigen en te openen. Onder begeleiding van de muziek maken we bepaalde series van bewegingen in de vier windrichtingen. Het zijn langzame vloeiende bewegingen. Beweging, ademhaling en meditatie vloeien zo samen in een bijzondere en meditatieve ervaring. Kortom een hele mooie zondagmorgen meditatie!

Programma woensdagen: kundalini, dansmeditatie, ontspanningsoefeningen, geleide fantasie, stilte en dergelijke. Als je een speciaal verzoek hebt voor een bepaald soort meditatie kun je dat doorgeven aan Annemiek.
Op 12 februari, 12 maart, 9 april, 14 mei, 11 juni.

19.15 Inloop
19.30 Start meditatie
20.30 Einde meditatie, kopje thee voor wie wil
20.45 Einde

Kosten:
€ 5,00 per keer. Een strippenkaart voor 5 keer kost € 20,00, voor 10 keer € 35,00.

Info en opgave
Makkelijk zittende kleren en iets warms aan je voeten is prettig. Meditaties zijn open voor iedereen. Deelname is op eigen verantwoordelijkheid. Vooraf aanmelden is niet nodig, wel handig. Ook als je vragen hebt, voel je vrij om contact op te nemen!
Ons email adres: Info@sintjankloosterburen.nl, telefoonnummer Annemiek 06-15201133

Deze meditatie en andere meditaties die gaan volgen zijn een initiatief van de stichting Sint Jan. Sint Jan wil hiermee een plek creëren waar een ieder zich kan komen opladen aan de (eigen) bron. En waar een ieder zichzelf steeds weer opnieuw kan uitvinden.