Over ons

SintJan

Bestuur


Anne Hilderink (voorzitter)
Remt Meijer (penningmeester)
Nicolette Hetzler (secretaris)

Bert-Jan Bodewes (adviseur)
Agnes Groen (adviseur)


Projectbureau

Anne Hilderink (directeur)
Nicolette Hetzler (secretariaat)

Nina van den Broek (tekstschrijver)
Jantine Koppert (onderwijs, duurzaamheid)
Lieselot van Damme (vormgeving)
Paula Pietersen (IT-ondersteuning)
 
De pijlers van SintJan
 
Zorg                                                                Cultuur                                    Duurzaamheid

- Wonen gehandicapten                              - Onderwijs                                     - Cloostertuin
- Ontw Zorgsteunpunt                                - Cloostertuin                                  - Kerk
- Ontw Zorgcooperatie                               - SintJansmarkt                               - Levensloopbest. bouw